Dil ve Konuşma Terapisi

Gecikmiş Dil ve Konuşma;  Çocukların dil kurallarını ve konuşmayı edinme süreçlerindeki geriliğe Gecikmiş Dil ve Konuşma denir.  
Bir yaşındaki çocuk, birkaç sözcük üretir ve basit yönergeleri anlar.
İki yaşındaki bir çocuğun ise sözcük dağarcığının en az 50 sözcük olması ve 2 sözcüklü cümleler kurması gerekir.
Üç yaşındaki çocuk yaklaşık 450 sözcüklü sözcük sağarcığı ile 2-3 kelimelik cümleler kurar, renkleri tanır büyük-küçük kavramlarını bilir. 
Çocuk yaşına uygun dil gelişimi göstermiyor, sözcükler yerine işaretleri kullanıyor, yönergeleri anlamakta güçlük çekiyor, yeterince sözcük kullanmıyor veya kullandığı sözcükler anlaşılır değil ise dil ve konuşma gecikmesi olabilir, bir Uzman tarafından değerlendirilmesi gerekebilir.

Sesletim (Artikülasyon) Bozukluğu; Konuşma seslerinin (sesbirimlerinin) dinleyenler tarafından beklenenden farklı olarak üretilmesi, ses düşürme, ekleme, bir sesin yerine başka ses ekleme veya bozulmalar şeklinde görülüp, konuşmanın anlaşılırlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Sesletim bozukluğu fiziksel bir nedene (işitme kaybı, yarık dudak-damak, işitme kaybı, diş yapısıyla ilgili problemler) bağlı olarak ortaya çıktığı gibi, hiçbir fiziksel sorun olmaksızın da ortaya çıkabilir.
Normal gelişen bir çocuk 5 yaş civarında tüm sesleri üretir ve kullanır. 
Sesletim bozukluğu olan bireyin uygun testlerle değerlendirilmesi ve uygun yaklaşımın ilerlenmesi gerekir. Erken yaşlarda düzeltilmeyen Sesletim Bozuklukları ilerleyen yaşlarda da devam edebilir.

 Akıcılık Bozukluğu(Kekemelik); Beklenenden farklı hız, ritm gözlenmesi ve ses, hece, sözcük ya da sözcük öbeği tekrarları biçiminde konuşma akışının kesintiye uğramasıdır. Bunlara aşırı gerginlik, çabalama davranışları ve ikincil davranışlarda eşlik edebilir.
Okulöncesi dönemden başlayıp yaşam boyu devam edebilir. Bir kısmı kendiliğinden geçerken, bir kısmı kalıcı olabilmektedir. Ailenin başladığı andan itibaren çocuğa yönelik tavır ve tutumları hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. 
Okul öncesi ve sonrası dönemlerde uygulanan terapi yöntemleri farklı olup,  aşama aşama akıcılığın sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Bir  Engele Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Dil ve Konuşma Bozuklukları; Zihinsel Engel, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Özgül Öğrenme Güçlüğü ile birlikte dil ve konuşma bozuklukları da ortaya çıkabilir. Bu durumda özel eğitim çalışmalarına ek olarak dil ve konuşma bozuklukları alanında yapılacaklara ilişkin uzman görüşü alınması oldukça önemlidir.

** Tüm konuşma bozukluklarında terapi sürecinde kullanılacak yöntem terapinin süresi ve sıklığı yapılacak ayrıntılı değerlendirme sonucunda bireyin ihtiyaçlarını en doğru ve sağlıklı biçimde karşılama esasına dayanarak Uzman Dil ve Konuşma Terapisti tarafından belirlenmektedir.