Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)Obsesyon: İstenmeden inatçı ve yineleyen tarzda akla gelen, uygunsuz olarak yaşanan, engellenemeyen, kişide sıkıntı yaratan düşünce, dürtü ya da imgelerdir.
Temizlik obsesyonu olan kişi insanların temiz olduklarını bilse bile saçma bulduğu bu düşünce sürekli kafasını meşgul eder. Çok sık görülen obsesyon türleri şunlardır
          Bulaşma
          Şüphe
          Simetri
          Cinsellik
          Saldırganlık
          Dini
          Somatik
1) Bulaşma obsesyonları
         Mikropların, kirin, idrarın bulaşmasından korku
         Bir şey bulaştıracağını düşündükleri şeylerden kaçma
         Çevrelerindeki herşeyin bulaşık veya kirli olduğunu düşünme
         Bulaşmayı önlemek için eşyalara dokunmaktan, insanlarla yakın temas kurmaktan kaçınma
         Korkulan nesneye karşı en çok anksiyete yaşansana da utanç ve iğrenmede görülür.
         En ufak temasla bile nesneden nesneye ya da kişiden kişiye bulaşma olabileceğine inanma
2) Şüphe obsesyonları
         Kişi yaptıkları ya da düşündükleri konusunda kendisine güvenemez, unuttuğu takdirde olabilecek kötü olayların sorumlusu olması nedeniyle suçluluk duyar
        Genellikle bir tehlike durumuna işaret ettiğinden, ardından kontrol etme kompulsiyonları gelir.
         Sobayı söndürmüş dahi olsa söndürdüğünden emin olamaz ve defalarca sobayı kontrol etmek zorunda kalır.
         Şüphe, diğer obsesyonlarda da görülebilir.
3) Simetri obsesyonları
         Nesnelerin ve olayların belli bir düzen ve konumda olması ya da eşyaların tam bir simetri içinde bulunmasıyla karakterizedir
         Birilerinin eşyalarına dokunmasına veya karıştırmasına direnç gösterirler.
         Düzen uğruna saatlerini harcayabilirler. Bunu yavaşlama kompulsiyonu izler.
         Bu hastaların bir yemek yemeleri ya da traş olmaları saatler sürebilir.
4) Cinsellik ve saldırganlıkla ilişkili obsesyonlar
          Uygunsuz cinsel davranışlar, başka insanlara zarar verme gibi toplumca yasak sayılan, kabul görmeyen davranışlarla ilgilidir.
         Obsesif düşüncelerinden dolayı kendi kendini suçlama
        Çocuğuna zarar verme veya cinsel hayaller (tekrarlayan cinsel imgeler)
          Bu düşüncelere yenik düşmekten korkarlar
          Kompulsiyonlarla, kendilerini veya aile üyelerini hayali bir tehlike veya zarardan koruduklarına inanırlar.
         Eşcinsel olduğu yönünde şüpheleri olan bir kişi sürekli karşı cinsle ilişkiye girmeye çalışabilir, çocuğuna zarar verebileceğini endişesiyle evde çocuğuyla yalnız kalmamaya çalışabilir
5) Dini obsesyonlar

        Genellikle dindar bir insanda, günah sayılan düşüncelerin akla gelmesi şeklinde ortaya çıkan obsesyonlardır
         Tanrıya küfür düşünceleri gelen kişi anksiyete yaşar.
         Çoğunlukla bu tür obsesyonlar kişinin zihnine ibadet yaparken takılır.
         Bu yüzden sık sık duaları tekrarlar, tövbe ve ibadet ederler.
6) Somatik obsesyonlar
         Obsesyonlar kanser, AİDS gibi hayatı tehdit eden bir hastalığa yakalanmayla ilgili olabilir.
         Böyle durumlarda kişi, sürekli olarak söz konusu hastalıklara yakalanma korkusu içindedir ve korunmak için çeşitli önlemlere başvurmaktadır.
Kompulsiyonlar:
Obsesyonların uyandırdığı sıkıntı ile baş edebilmek üzere geliştirilen, belli kurallara göre, bazen de tekdüze uygulanan, yineleyici ve belirli bir amaca yönelik, kişinin kendini engelleyemediği davranış ya da zihinsel eylemlerdir. Amaç haz değil, obsesyona eşlik eden sıkıntıyı azaltmak ya da korkulan bir durum veya olayı engellemektir. Sık görülen kompulsiyon türleri şunlardır.
         Temizlik
          Kontrol etme
          Düzenleme
          Tekrarlama
          Sayma
          Dokunma
          Biriktirme
1)Temizlik kompulsiyonları:
         Yineleyen tarzda el yıkama, banyo yapma, sürekli evi, eşyaları temizleme, saatlerce bulaşık ve çamaşır yıkama şeklinde görülen kompulsiyonlardır.
         Böyle bir durumda kişi, kendini, eşyalarını ya da çevresini kirli ve pis hissetmesinin üstesinden gelmeye çalışıyordur.
        Hastalar kirli olduklarını düşündükleri nesneleri gördükleri ya da düşündüklerinde de yıkanma kompulsiyonu oluşabilir.
2) Kontrol etme kompulsiyonları:
         Güvenliği sağlamakla ilişkili olarak ortaya çıkan kompulsiyonlardır.
         Kişi, hava gazı musluğunun kapalı olup olmadığını ya da ütünün prizde unutulup unutulmadığını defalarca kontrol edebilir.
         Evde yaşayanların hava gazından zehirlenmesi, evin havaya uçması ya da yangın çıkması gibi felaketleri önleme amacıyla yapılmaktadır.
         Sıklıkla bunların ardında şiddet ve yok etme içerikli obsesif düşünceler yer almaktadır.
        Kontrol etme, ayrıca bulaşmayla ilgili korkuları hafifletmeye yönelik olarak da yapılabilir.
3) Düzenleme kompulsiyonları:                                                                                               
        Denge ve simetri sağlamak üzere eşyaları belli bir düzen içinde tutmaya çalışma tarzındaki kompulsiyonlardır
4) Tekrarlama kompulsiyonları:                                                                                              
          Bir takım davranışların belli bir tarzda ve sayıda yinelendiği kompulsiyonlardır.
         Bu tür durumlarda, törensel davranışın tam olarak yapıldığından emin olunamaz ve davranış emin oluncaya kadar yinelenebilir.
5) Sayma kompulsiyonları:
         Otomobil plakalarını, evlerin numaralarını vb. sayma tarzında ortaya çıkar.
         Zihinsel kompulsiyonlar arasındadır.
         Bu kişiler düşündükleri ya da gördükleri sayıları saymaktan kendilerini alamazlar.
         Belli sayılar uğurlu, belli sayılar uğursuzdur.
         Uğursuz sayı akla gelince hemen uğurlusu ile uzaklaştırılmaya çalışılır.
6) Dokunma kompulsiyonları:                                                                                        
        Kişinin kendini belli nesnelere dokunmak zorunda hissettiği kompulsiyonlardır.
7) Biriktirme kompulsiyonları
         Birçok şeyi gereksinim duyulmadığı halde satın alma, sahip olunan hiçbir şeyi atamama tarzında görülür.
Tedavi: Farmakoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin birlikte kullanımı etkin bir tedavi yöntemidir.
Clicking moves left
DR. GÜLNİHAL DENİZ
ERİŞKİN PSİKİYATRİ ve CİNSEL TERAPİ UZMANI DR. GÜLNİHAL DENİZ MERKEZİMİZDE HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR....
NEDEN PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Kendinden memnun değilse, ve kendini değiştirmek ya da geliştirmek istiyorsa…
Düşüncelerinde, duygularında, davranışlarında, ilişkilerinde, ve daha genel olarak varoluş biçiminde bir aksama hissediyorsa…
Mutsuzsa, acı çekiyorsa, uyum göstermekte zorlanıyorsa, huzursuzsa….
Kendisini daha iyi tanımak ve yaşam kalitesini yükseltmek istiyorsa….
         Hemen her insan hayatının belli zamanlarında korkar, üzülür, yas tutar veya yasını tutamaz, yalnızlık hisseder, içinde bir boşluk hisseder, kendini değersiz ve yetersiz hisseder, utanç hisseder, kendine güvenemez, yapabileceğinin en iyisini yapmakta zorlanır, kendi potansiyelinin farkında olmaz, kaygı duyar, değişen çevre koşullarına (iş, şehir, okul değişikliği, vb.) uyum sağlamakta zorlanır, karar vermekte güçlük çeker, ilişkilerinde istediği doyumu bulamaz, umutsuzluğa kapılır, kendini çaresizce hayatın gidişine bırakır, kafasındaki soru işaretleriyle uykusuz kalır, kendisini beğenmez ve kendini değiştirmek ister, pişmanlık hisseder.
        Ve bazen, hayatındaki bu zorluklarla mücadelesinde kendisine eşlik edebilecek ve sorunlarına dışardan bir gözle bakarak yardım edebilecek bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyar. Bu, kişinin “hasta” olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, yardım ihtiyacını farkedip hiç gocunmadan yardım isteyebilmek için, kişinin ruh sağlığının  fazla bozulmamış olması gerekir…
ÇOCUĞUMLA İLGİLİ HANGİ DURUMLARDA BİR UZMAN YARDIMI ALMALIYIM?
Normal şartlarda; anne-baba ve çocukla ilgili önemli bir sağlık sorunu yoksa anne-babanın çocuk büyütme aşamasında bilgi ve tecrübe eksikliklerinin ya da çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemin yarattığı zorluklar dışında ciddi sorunlarla karşılaşmaması beklenir. Ancak normal gelişimsel zorlukların ötesinde bu sorunlar sık ve şiddetli olarak yaşanıyor ise  çocuk gelişim sürecinin doğal seyrinde gitmediğinin habercisi olabilir ve bir uzman yardımı alınmalıdır.
GEÇ OLMADAN ÇİFT TERAPİSİNE GİDİLMELİDİR
Evlilik kolay işleyen bir kurum değildir, bilakis, oldukça karmaşık bir ilişkiler ağının ilmik ilmik örülmesi gibi çok emek, özen ve dikkat isteyen bir yapıdır. Bazen ilmekler kaçabilir, sökülebilir, ipler birbirine dolanabilir, yani eşler hayatlarının belli bir evresinde birbirlerini anlayamadıklarını, paylaşımlarının azaldığını, birlikte karar almakta zorluk çektiklerini, birbirlerine karşı ilgi ve hoşgörünün azaldığını hissedebilirler. Bu sıkıntılar büyük oranda iletişim eksiklikleri ve hatalarından, veya ailenin yaşam döngüsündeki streslerle başa çıkılamamasından kaynaklanmaktadır. Pek çok çift artık sorunlar kemikleştiğinde, çıkmaza girdiklerinde ve kriz yaşadıklarında danışma almaya gelmektedir. Halbuki sorunlar fark edildiği anda müdahale edilebilirse aile üyeleri yıpranmadan en hızlı ve etkili çözümleri bulmak mümkündür. 
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUĞUM İÇİN HANGİ DURUMLARDA YARDIM ALMALIYIM?
Ergenlik döneminin doğal olarak zor bir dönem olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Anne babanın ergene karşı biraz daha anlayışlı davranması, onu dinlemesi ve önemsemesi sayesinde, bu zorluklar çoğu zaman aile içinde çok büyük boyutlu çatışmalara neden olmadan aşılabilir. 
Bu durumlardan farklı olarak sürekli ve çok büyük boyutta sorunların, çatışmaların, gelgitlerin yaşandığı bir ergenlikle karşılaşıldığı zaman, bunun yolunda gitmeyen bir durum olabileceği akla gelmelidir. Ayrıca anne/babadan uzaklaşarak arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirdiklerinde anne/baba çocuğunun dünyasından haberdar olamadığını hissederek kaygı duyuyorsa ve çocuğuna yakınlaşma çabaları çatışma yaratıyorsa, bu dönemde psikolojik destek almak yeni dengelerin kurulmasına katkı sağlayacaktır.
Clicking moves right
BİZE SORUN
Adınız Soyadınız 
Telefon 
Email 
Kısaca Sorunuz 
 Gizlilik Sözleşmesini Okudum
Gönder