Yetişkin Psikiyatrisi

Kendini tanıma ve kişisel gelişim
Okul ve iş hayatında başarısızlık, motivasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı
Değişen çevre koşullarına uyum zorluğu (okul, iş, şehir değişikligi, vb.) 
Çekingenlik, yalnızlık, içe kapanma, sosyal fobi
Önemli tercihler karşısında kararsızlık
İlişkilerde çatışma, uyumsuzluk, iletişim sorunları
Cinsel sorunlar
Uyku ve yeme sorunları
Yoğun öfke ve saldırganlık
Kendine güvensizlik, yetersizlik, değersizlik duyguları
Mutsuzluk, umutsuzluk, çaresizlik duyguları, depresyon
Anksiyete sorunları (takıntılı düşünce ve davranışlar)
Travmatik yaşantılara bağlı sorunlar (yakınların kaybı, ayrılık, boşanma, hastalık, taciz, iflas, vb.)